Hej. 

Tack för visat intresse inför Inköpardagen 2019

- Hållbarhet utifrån ett inköpsperspektiv. 

Tyvärr är platserna slut men du kan ställa dig på reservlistan genom att skicka ett mail till sara.jagborn@inkopsdesign.com